Walidacje patentów to konieczny obowiązek!

Patent to prawo do wyłącznego użytkowania wynalazku przez określony czas. Korzysta się z niego w sposób zarobkowy – na przykład w przemyśle handlowym. Zostaje przyznany na terytoriom danego państwa lub kilku krajów przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Uzyskanie patentu pozwala zabezpieczyć się przed kradzieżą ze strony konkurencji oraz bezprawnym wykorzystywaniem wynalazku przez inne osoby. Warto zaznaczyć, że patenty to składowe majątku osobistego lub firmowego, dlatego można je sprzedawać, kupować, wypożyczać czy nadawać im licencje w celu osiągnięcia zysków finansowych.

W wielu krajach wymaga się walidacji w celu zapewnienia skutecznej ochrony wynalazku, posiadającego patent europejski. Oznacza to, że osoba uprawniona do wynalazku ma obowiązek wystosować wniosek do urzędów patentowych krajów, gdzie owy patent ma obowiązywać. Wniosek powinien zawierać prośbę o uznanie ważności patentu. Osoba składająca dokumenty musi dopełnić formalności w terminie trzech miesięcy od opublikowania informacji o udzieleniu patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO).

Walidowanie patentu

W jaki sposób przygotowujemy zgłoszenie patentowe? Przede wszystkim kompletujemy niezbędną dokumentację, aby finalnie stworzyć wniosek patentowy wraz z opisem wynalazku, zastrzeżeniem patentowym, chroniącym przed kradzieżą, bądź bezprawnym wykorzystywaniem, a także dokładnymi rysunkami. Następnie składamy wniosek patentowy w odpowiednim urzędzie w Polsce lub w Europejskim Urzędzie Patentowym i monitorujemy rozwój procesu. Gdy pojawia się taka konieczność – interweniujemy w Państwa imieniu. Podobnie dzieje się, gdy należy ustosunkować się do sprzeciwu lub unieważnienia patentów.

Specjalizujemy się również w walidowaniu patentów. Koordynujemy postępowania walidacyjne patentów w Polsce i poza granicami kraju. Działamy kompleksowo, dlatego oferujemy szeroki wachlarz usług. W ramach działań walidacyjnych patentów tłumaczymy i składany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wszelkie zastrzeżenia. Skrupulatnie sprawdzamy i pilnujemy terminów związanych z toczącymi się postępowaniami walidycyjnymi patentów. Dokonujemy także wszelkich opłat na rzecz walidacji patentów, dzięki czemu nasi klienci nie muszą tym zajmować głowy. Kontrahenci mogą liczyć na pomoc od początku do końca sprawy z walidowaniem patentów.

Walidacje patentowe

Dodatkowo zajmujemy się zatrzymaniami celnymi, które stanowią naruszenie patentów. Aby temu zapobiec, składamy wnioski o zabezpieczenie celne i podejmujemy bezpośrednią współpracę z ochroną celną. Zespół Patpol tworzony jest przez specjalistów z zakresu walidacji patentów w najróżniejszych dziedzinach – mechanice, chemii, biologii, biotechnologii, farmacji czy elektroniki. Jesteśmy liderem w branży ochrony własności intelektualnej w Polsce i państwach członkowskich Unii Europejskiej. Odznaczamy się wysokiej jakości usługami i w pełni rzetelnym podejściem do wszystkich spraw związanych z patentami oraz walidacjami. Zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij: