Patent europejski – podstawowe informacje

Ochrona patentowa wynalazków i wzorów użytkowych jest jedną z podstaw współczesnego rozwoju nowoczesnych technologii. Przez wiele lat aby uzyskać skuteczną ochronę w danym państwie, konieczne było złożenie w jego urzędzie, zajmującym się ochroną patentową, odrębnego wniosku. W praktyce była to procedura przewlekła i obfitująca w pułapki formalne. Znaczącym ułatwieniem okazał się w tej sytuacji patent europejski, który znacznie usprawnia cały proces.

Patent europejski – podstawowe informacje

Wbrew obiegowej opinii, patent europejski nie jest wydawany przez żaden z urzędów, związanych z Unią Europejską, lecz przez Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium, organ Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO). Organizacja ta zrzesza większość krajów europejskich, również tych, które nie należą do UE – na przykład Albanię, Islandię, Turcję czy Wielką Brytanię. Patenty europejskie uznawane są również w niektórych państwach nie należących do EPO – na terenie Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Istnieje też możliwość ich walidacji w Maroku, Mołdawii, Kambodży i Tunezji.

Zgłoszenia patentowego można dokonywać zarówno w urzędzie patentowym jednego z krajów EPO, jak i bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym, w jednym z trzech języków urzędowych (angielski, niemiecki, francuski) lub w języku jednego z krajów, należących do EPO, pod warunkiem, że zgłoszenie zostanie uzupełnione o tłumaczenie w określonym terminie. Uzyskanie patentu europejskiego zapewnia ochronę na terenie każdego z krajów członkowskich. Jest to więc znaczące ułatwienie ochrony prawa własności intelektualnej. Należy jednak zaznaczyć, że samo uzyskanie patentu nie jest procedurą szybką – najczęściej trwa od 3 do 4 lat, zależnie od stopnia skomplikowania danej sprawy. Dzieje się tak ze względu na konieczność walidacji patentu w każdym ze wskazanych we wniosku krajów – w praktyce procedura składa się więc z uzyskania patentu na poziomie EPO oraz późniejszego postępowania na poziomie urzędu patentowego, właściwego dla danego państwa. W wielu wypadkach należy się również liczyć z pewnymi kosztami, związanymi z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony patentowej. Patent europejski jest pomimo wspomnianych formalności dobrym narzędziem ochrony prawnej wynalazków, pozwalającym na stosunkowo szybkie uzyskanie kontroli w wielu krajach. Pomimo tego w ostatnich latach trwa dyskusja nad stworzeniem możliwości ochrony patentowej na poziomie Unii Europejskiej, obejmującej wszystkie należące do niej kraje, co prowadzić ma do jeszcze mocniejszej ochrony własności intelektualnej na jej terenie.

 

Udostępnij: