Uszczelnianie powierzchniowe podziemnych części budynku

Iniekcja kurtynowa jest formą naprawy uszczelniającej części budynku znajdujące się poniżej poziomu gruntu. Nieszczelność w tych obszarach spowodowana jest najczęściej wadliwą lub zestarzałą izolacją zewnętrzną budynku, a także oddziaływaniem wód gruntowych wnikających w szczeliny.

Zaawansowana metoda wtórnego uszczelniania budowli przykrytych gruntem.

Konwencjonalne metody naprawy podziemnych części murów zazwyczaj wymagają dostępu do ich zewnętrznej powierzchni co w wielu przypadkach może okazać się niemożliwe z powodu otoczenia budynku lub koszt takiej operacji może być zbyt wysoki. W takich przypadkach przewagę zyskuje iniekcja kurtynowa czyli metoda uszczelnienia konstrukcji poprzez wykonanie w niej siatki otworów i wprowadzenie pod wysokim ciśnieniem preparatów uszczelniających. W przestrzeni między ścianą, a otaczającym ją gruntem powstaje powłoka chroniąca mur przed wnikaniem wilgoci.

Substancją stosowaną podczas iniekcji kurtynowej jest specjalny żel akrylowy, który wprowadzony pod ciśnieniem wypełnia szczeliny i przestrzenie muru tworząc barierę uniemożliwiającą wnikanie wilgoci. Rodzaj wykorzystanej substancji oraz jej ilość potrzebna do naprawy dobierana jest w zależności od stanu budynku, a także ilości oddziałujących na niego wód gruntowych. Sam proces uszczelniania prowadzony może być kilkukrotnie, do momentu całkowitego pozbycia się problemu.

Udostępnij: