Kurs – Podstawowe umiejętności mechaniczne

W tym kursie wprowadzającym nauczysz się bezpiecznie obsługiwać sprzęt w środowisku obróbki skrawaniem. Dowiesz się również o narzędziach ręcznych, typach pił, brzeszczotach, montażu i demontażu oraz spawaniu. Kurs ten skupia się przede wszystkim na właściwej pielęgnacji i użytkowaniu półprecyzyjnego sprzętu pomiarowego.

Branża obróbki skrawaniem wymaga codziennego korzystania z matematyki. Na tym kursie nauczysz się wykazywać biegłość w posługiwaniu się ułamkami i posługiwać się matematyką, precyzyjnym sprzętem pomiarowym i właściwym układem przedmiotu obrabianego do obróbki ręcznej. Zostaniesz również wprowadzony do używania narzędzi ręcznych na wiertarce.

Kluczowe dania na wynos

 • Jak obsługiwać sprzęt i bezpiecznie pracować w środowisku obróbki?

 • Właściwa pielęgnacja i używanie różnych narzędzi i półprecyzyjnego sprzętu pomiarowego

 • Jak wykorzystać i zastosować koncepcje matematyczne związane z branżą CNC?

Używane narzędzia i technologia

 • Wiertarki, piły taśmowe pionowe i poziome, szlifierki, tokarki ręczne, frezarki ręczne oraz centra tokarskie i obróbcze CNC

 • Piła taśmowa i wiertarka

 • Półprecyzyjne urządzenia pomiarowe, takie jak linijki, suwmiarki, kątowniki nastawne, zestawy kombinowane, kątomierze, skosy, płytki powierzchniowe i klocki wzorcowe

Matematyka, materiały i konserwacja

Na tym kursie poznasz składy materiałów żelaznych i nieżelaznych oraz metody obróbki cieplnej. Dowiesz się również o różnych metodach badania twardości materiałów i skalach pomiarowych.

Aby poprawić swoje umiejętności matematyczne, wykażesz się biegłością w obliczeniach algebraicznych, a także obliczaniu ilorazów i proporcji. Dodatkowo dowiesz się, jak korzystać z precyzyjnego sprzętu pomiarowego i jak konserwować maszyny w warsztacie mechanicznym, dowiadując się, dlaczego i kiedy przeprowadzać okresową konserwację.

Kluczowe dania na wynos

 • Podstawy składów materiałów żelaznych i nieżelaznych, metody obróbki cieplnej, metody badania twardości materiałów i skale pomiarowe

 • Jak obliczyć współczynniki, proporcje i równania algebraiczne w odniesieniu do branży CNC?

 • Jak korzystać z precyzyjnego sprzętu pomiarowego i konserwować maszyny poprzez wykonywanie okresowych przeglądów

Używane narzędzia i technologia

 • Precyzyjny sprzęt pomiarowy, taki jak mikrometry i wskaźniki zanurzenia, skala twardości Rockwella i refraktometr

Interpretowanie planów/układu pracy

Na tym kursie zaczniesz czytać plany, aby poznać ich układ i prezentowane informacje. Rozumiejąc części i odpowiadające im nadruki, zyskasz zrozumienie powiązanych ze sobą zależności między funkcjami.

Nauczysz się posługiwać tokarką ręczną po nauczeniu się prawidłowej pracy i technik trzymania narzędzi, a także zapoznasz się z frezarką ręczną. Omawiane tematy obejmują narzędzia skrawające specyficzne dla frezarek oraz uchwyty narzędziowe i uchwyty robocze. Do obróbki ręcznej wykorzystasz matematykę, precyzyjny sprzęt pomiarowy i właściwy układ przedmiotu obrabianego.

Kluczowe dania na wynos

 • Wprowadzenie do czytania planu

 • Właściwa praca i techniki trzymania narzędzi

 • Korzystanie z ręcznych tokarek i frezarek

 • Jak korzystać z matematyki, precyzyjnego sprzętu pomiarowego i prawidłowego rozmieszczenia przedmiotu obrabianego do obróbki ręcznej

Używane narzędzia i technologia

 • Tokarki ręczne, frezarki pionowe i różne urządzenia do układania stołu roboczego, w tym rysiki, płyn do układania, zestawy kombinowane, przekładki, rygle, punktaki, kątomierze i suwmiarki

Podstawy obróbki ręcznej

Tematy poruszane w tym kursie obejmują ręczne operacje na tokarkach i pionowe ustawienie frezowania. Nauczysz się umiejętności niezbędnych do prawidłowego i dokładnego korzystania z ręcznych tokarek i frezarek do tworzenia różnych elementów części.

Kurs kończy się rozmową na temat maszyn szlifierskich, a także informacjami dotyczącymi ściernic. Nauczysz się również bezpiecznego gratowania części i ostrzenia narzędzi tnących.

Kluczowe dania na wynos

 • Ręczne operacje tokarskie

 • Konfiguracja do frezowania pionowego

 • Wprowadzenie do maszyn szlifierskich i ściernic z ręki

 • Jak bezpiecznie gratować części i ostrzyć narzędzia tnące

Używane narzędzia i technologia

 • Szlifierki stojakowe, tokarki ręczne i frezarki

Obróbka ręczna na tokarce

Podczas tego kursu rozwiniesz wiedzę na temat ręcznego gwintowania na tokarkach i toczenia cnc stożków. Nauczysz się również umiejętności niezbędnych do prawidłowego i dokładnego korzystania z ręcznej frezarki do tworzenia różnych elementów części. Kurs kończy się rozmową na temat operacji głowicy indeksującej.

Kluczowe dania na wynos

 • Ręczne gwintowanie tokarki

 • Toczenie cnc stożka

 • Operacje głowicy indeksującej

Używane narzędzia i technologia

 • Tokarki i frezarki ręczne

Obróbka ręczna na młynie

Podczas tego kursu studenci zagłębiają się w zaawansowane operacje frezowania ręcznego. Nauczysz się umiejętności niezbędnych do prawidłowego i dokładnego korzystania z ręcznej frezarki do tworzenia różnych elementów części. Szczególny nacisk kładzie się na frezowanie kątowe i złożone operacje frezowania, a także poznasz koncepcje geometrii i trygonometrii wymagane do dokładnego wykonywania tych operacji.

Kluczowe dania na wynos

 • Zaawansowane operacje frezowania ręcznego

 • Frezowanie kątowe

 • Geometria i trygonometria do operacji CNC

Używane narzędzia i technologia

 • Młyny ręczne

Podstawy CNC

Ten kurs obejmuje aspekty komputerowego sterowania numerycznego, które mają zastosowanie zarówno do operacji toczenia, jak i frezowania. Tematy takie jak automatyczne zmieniacze narzędzi, jednostka sterująca maszyny, sterowanie ruchem, układy współrzędnych i systemy pozycjonowania są szczegółowo omówione. Nauczysz się koncepcji programowania, takich jak adresy słów, kody G i M oraz polecenia ruchu narzędzia.

Studenci poznają również strukturalne części programu CNC, a także wprowadzenie do programowania konwersacyjnego. Poznasz tokarki CNC oraz urządzenia robocze i mocujące, a także narzędzia skrawające stosowane w toczeniu CNC. W ramach tego kursu zawarte są dogłębne rozmowy dotyczące komponentu ciągłego doskonalenia w zapewnianiu jakości w porównaniu z kontrolą jakości.

Kluczowe dania na wynos

 • Automatyczne zmieniacze narzędzi

 • Jednostka sterująca maszyny

 • Kontrola ruchu

 • Układy współrzędnych

 • Systemy pozycjonowania

 • Koncepcje programowania, takie jak adresy słów, kody G i M oraz polecenia ruchu narzędzia

 • Wprowadzenie do programowania konwersacyjnego

 • Zapewnienie jakości a kontrola jakości

Używane narzędzia i technologia

 • Symulatory paneli sterowania Haas

Toczenie CNC I

Programowanie dla zastosowań toczenia CNC jest głównym celem tej klasy. Studenci zapoznają się z tokarkami CNC, uchwytami narzędziowymi i uchwytami roboczymi, a także narzędziami skrawającymi stosowanymi w toczeniu CNC.

Korzystając z treści poznanych na tych zajęciach, zaczniesz pisać własne programy. Niektóre z wielu omawianych tematów obejmują zmiany narzędzi, numerację sekwencji, zatrzymania programu, kody chłodziwa i cykle standardowe, a także różne operacje toczenia. Komponent Ciągłego Doskonalenia w analizie kup vs. make kończy kurs.

Kluczowe dania na wynos

 • Programowanie do zastosowań tokarskich CNC

 • Zmiany narzędzi

 • Numeracja sekwencyjna

 • Program zatrzymuje się

 • Kody chłodziwa

 • Cykle konserwowe

 • Operacje toczenia

 • Kupuj vs. analizuj

Używane narzędzia i technologia

 • Symulatory paneli sterowania Haas

Toczenie CNC II

Ten kurs koncentruje się na konfiguracji i obsłudze centrów tokarskich CNC. Nauczysz się używać przycisków, klawiszy, pokręteł i pokręteł panelu sterowania do sterowania tokarką, a także do ładowania, wyświetlania, edycji i uruchamiania programów. Nauczysz się również konfigurować uchwyty robocze i uwzględniać różnice w układach współrzędnych, geometrię narzędzi i korekcje zużycia, a także wprowadzać i sprawdzać programy.

Na zakończenie kursu będziesz uruchamiać programy z pełnym posuwem, szybkością i szybkimi możliwościami dzięki użyciu trybu automatycznego. Dowiesz się również o składnikach ciągłego doskonalenia w systemie just in time i Six Sigma.

Kluczowe dania na wynos

 • Konfiguracja i obsługa centrów tokarskich CNC

 • Jak używać przycisków, klawiszy, pokręteł i pokręteł panelu sterowania do sterowania tokarką?

 • Jak ładować, wyświetlać, edytować i uruchamiać programy

 • Jak skonfigurować uchwyty robocze i uwzględnić różnice w układach współrzędnych

 • Jak wykonać geometrię narzędzi i korekcje zużycia oraz wprowadzić i sprawdzić programy?

 • Jak używać trybu automatycznego do uruchamiania programów z pełnym posuwem, szybkością i szybkimi możliwościami?

Używane narzędzia i technologia

 • Centra tokarskie CNC

Frezowanie CNC I

Kurs rozpoczyna się wprowadzeniem do różnych typów frezarek i typów oprawek stosowanych we frezarkach. Kurs koncentruje się głównie na programowaniu frezarek CNC.

Jako uczeń zaczniesz pisać własne programy do frezowania, korzystając z treści poznanych na tych zajęciach. Ukończysz również ćwiczenie laboratoryjne z planowania zasobów materiałowych (MRP), które jest częścią Ciągłego Doskonalenia.

Kluczowe dania na wynos

 • Wprowadzenie do różnych typów frezarek i typów oprawek stosowanych we frezarkach

 • Programowanie dla frezarek CNC

 • Jak pisać programy do frezowania

 • Planowanie zasobów materiałowych (MRP)

Używane narzędzia i technologia

 • Symulatory paneli sterowania Haas

Frezowanie CNC II

Kurs koncentruje się na konfiguracji i obsłudze frezarek CNC. Nauczysz się używać przycisków, klawiszy, pokręteł i pokręteł panelu sterowania do sterowania frezarką, a także do ładowania, wyświetlania, edycji i uruchamiania programów. Nauczysz się również konfigurować uchwyty robocze i uwzględniać różnice w układach współrzędnych, geometrię narzędzi i korekcje zużycia, a także wprowadzać i sprawdzać programy.

Na zakończenie kursu będziesz uruchamiać programy z pełnym posuwem, szybkością i szybkimi możliwościami dzięki użyciu trybu automatycznego. Kurs kończy się komponentem ciągłego doskonalenia ćwiczenia laboratoryjnego planowania zasobów zdolności produkcyjnych.

Kluczowe dania na wynos

 • Konfiguracja i obsługa frezarek CNC

 • Jak używać przycisków, klawiszy, pokręteł i pokręteł panelu sterowania do sterowania młynem?

 • Jak skonfigurować uchwyty robocze i uwzględnić różnice w układach współrzędnych, geometrię narzędzia i przesunięcia zużycia, a także wprowadzać i sprawdzać programy

 • Jak wykorzystać planowanie zasobów mocy produkcyjnych

Używane narzędzia i technologia

 • Centra obróbcze CNC

CAD i CAM

Dzięki oprogramowaniu CAD nauczysz się różnych typów geometrii, takich jak szkielety, modele bryłowe i powierzchnie. Omówiono różne typy oprogramowania, aby pomóc uczniom w zrozumieniu CAD/CAM. Korzystając z oprogramowania CAM, poznasz ścieżki narzędzia, takie jak frezowanie konturowe 2D, frezowanie czołowe, wiercenie otworów, kieszenie, toczenie cnc konturowe i frezowanie 3D.

Funkcje weryfikacji i symulacji służą do zapewnienia, że ​​narzędzie (narzędzia) zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, a wszystkie szczegóły obróbki zostały zdefiniowane. Poznasz post-processing, proces umożliwiający oprogramowaniu CAM napisanie programu CNC. Kurs kończy się podsumowaniem ciągłego doskonalenia zarządzania zmianą.

Kluczowe dania na wynos

 • Wprowadzenie do różnych ścieżek narzędzia i typów geometrii, takich jak szkielety, modele bryłowe i powierzchnie

 • Jak korzystać z funkcji weryfikacji i symulacji

 • Jak wykorzystać przetwarzanie końcowe

 • Zarządzanie zmianą w środowisku CNC

Udostępnij: