Insektycydy, środki owadobójcze na korniki w belkach

Jeśli powierzchnia drewna jest silnie zaatakowana przez korniki w belkach, zaleca się stosowanie środków owadobójczych. Ta metoda zwalczania jest skuteczna zarówno w przypadku osobników dorosłych, jak i larw. Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności obejmujących odzież ochronną (rękawice gumowe, maska, okulary ochronne i szczelne ubrania).

Środki ochronne korniki w belkach

Silnie toksyczne insektycydy są zabójcze dla owadów już od pierwszych minut po zastosowaniu, a ponadto są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Dlatego do pomieszczenia, w którym przeprowadzono dezynsekcję, należy wrócić najwcześniej po 4 godzinach.

Dezynsekcja mikrofalowa na korniki w belkach. Ta metoda sterowania jest oparta na sposobie działania kuchenki mikrofalowej. Przestrzeń mieszkalna jest oczyszczana z korników za pomocą generatora, który tworzy wiązkę. Taka obróbka jest całkowicie bezpieczna dla dalszego zamieszkiwania przez ludzi.

Impregnowanie drewna – tę metodę stosuje się w celach zapobiegawczych, nie nadaje się ona do zwalczania szkodników. Czysta, nieuszkodzona powierzchnia drewna jest poddawana różnym impregnatom, które następnie zapobiegają zadomowieniu się w niej korników. Następnie można je również otynkować, co zapewnia podwójną ochronę przed szkodnikami drewna. Impregnowane drewno, które jest już zaatakowane przez szkodniki, nie będzie miało żadnego efektu.

 

Udostępnij: