Dlaczego w tak wielu kartach charakterystyki brakuje ważnych informacji?

Co to jest karta charakterystyki i dlaczego jest ważna?

Sanachem karta charakterystyki (SDS) to dokument zawierający informacje o toksycznych skutkach produktu, związanych z nim zagrożeniach i praktykach bezpiecznego obchodzenia się. Informacje są tworzone zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.

Istnieje ponad 4500 różnych rodzajów chemikaliów, z którymi powiązane są karty charakterystyki. Oto kilka przykładów:

– Aceton – Kwas octowy – Amoniak

Najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia karty charakterystyki

Karty charakterystyki są obowiązkową etykietą ostrzegawczą produktu, którą producent musi stworzyć przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia karty charakterystyki to:

– Nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji w jednym dokumencie

– Nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji na każdej stronie

– Brak jakichkolwiek ostrzeżeń lub instrukcji użytkowania

Najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia karty charakterystyki to nieuwzględnienie wszystkich informacji, nieprzestrzeganie formatu i niemożność ułatwienia ludziom zrozumienia. Jednym z tych błędów jest to, że nie zawierają numeru telefonu alarmowego na swoim produkcie.

Udostępnij: