Dezynsekcja Tychy

Skuteczna dezynsekcja pozwala pozbyć się zagrożenia, jakim są owady zarówno w mieszkaniu, jak i w pomieszczeniach biurowych czy magazynowych. Samodzielne wykonanie dezynsekcji bywa trudne, szczególnie gdy mamy do czynienia z insektami o niewielkich rozmiarach, które aktywny tryb życia prowadzą w porze nocnej i skutecznie kryją się przed człowiekiem.

Dezynsekcja Tychy prowadzona jest najczęściej metodami zintegrowanymi, łączącymi w sobie kilka najskuteczniejszych sposobów. Zabieg wykonywany jest po wcześniejszej identyfikacji rodzaju zagrożenia, a także określeniu miejsca bytowania owadów. Podstawą jest także dopasowanie rodzaju stosowanych insektycydów, które zapewnią efektywne pozbycie się zagrożenia.

Tania dezynsekcja Tychy

Tania dezynsekcja Tychy jest szczególnie potrzebna, gdy w pomieszczeniach zauważono obecność np. pluskiew. Samodzielne ich pozbycie się jest bardzo utrudnione, ponieważ owady te – w razie braku dostępu do pożywienia – przechodzą w stan hibernacji i mogą w nim przetrwać kilka miesięcy. W przypadku pluskiew najskuteczniejsze jest likwidowanie owadów z wykorzystaniem niskiej lub wysokiej temperatury.

Wykorzystując generator, pary likwiduje się nie tylko dorosłe osobniki pluskiew, ale także ich jaja. W tym przypadku skuteczna dezynsekcja wiąże się z prawidłową identyfikację miejsca bytowania owadów, aby metodę termiczną zastosować tam, gdzie istotnie osiedliła się kolonia pluskiew. Dezynsekcja w przypadku obecności pluskiew jest koniecznością, biorąc choćby pod uwagę zagrożenie zdrowotne, jakie niesie ze sobą obecność tych insektów w mieszkaniu.

Udostępnij: